Zdrowe otoczenie dla Ciebie i Twojej rodziny
Antyalergiczne systemy neutralizowania alergenów
Ochrona środowiska naturalnego

Zasada działania Klimatyzacji

Zasada działania klimatyzacji

To pobrać energię w jednym miejscu i oddać ją w innym. Ten proces wymaga jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz miedzianych rur do połączenia obu urządzeń. Poprzez rury z jednej jednostki do drugiej przepływa czynnik chłodniczy. To właśnie czynnik chłodniczy pobiera energię w jednej jednostce i oddaje ją w drugiej.

 Jednostka wewnętrzna

Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze.

 

Rury miedziane

Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

 

Jednostka zewnętrzna

Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany i zwiększa się jego punkt wrzenia. Ciepło uzyskane w wyniku sprężenia oddane zostaje do powietrza na zewnątrz przy pomocy wentylatora. Wentylator wywiewa powietrze na wymiennik ciepła

 

Czynnik chłodniczy

Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.

 

Jednostka wewnętrzna

W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzatory działają na zasadach podobnych do działania lodówki, gdzie czynnik chłodniczy przepływa przez system i zmienia swój stan. Jest to tzw cykl chłodniczy, który w przypadku klimatyzacji składa się z czterech procesów.

 

Cykl chłodniczy

Proces: sprężarka pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem, w sprężarce zostaje on poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, następnie przepływa w stronę skraplacza.

Proces: w skraplaczu sprężony gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem.

Proces: sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie i dlatego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. W ten sposób powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.

Proces: rozprężony czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.

Cykl ten może zostać odwrócony przy pompie ciepła

 

Pompa ciepła

Pompa ciepła daje nam możliwość skorzystania także z grzania, gdy istnieje taka potrzeba. Zasadą działania pompy ciepła jest to, że może ona odwrócić proces przenoszenia ciepła z jednego miejsca w inne.

Energooszczędność? Tak. Pompy ciepła są o wiele bardziej energooszczędne niż inne systemy grzewcze. Dlaczego? Otóż, pompa ciepła „przenosi ciepło" i nie spala żadnego paliwa. Dlatego pompy ciepła są do pięciu razy bardziej energooszczędne niż inne systemy grzewcze.

Pompa ciepła pobiera energię z zewnątrz i przenosi ciepło do pomieszczenia. Taka zasada działania utrzymuje się nawet w bardzo zimne dni z temperaturami do -5°C, -10°C lub nawet -15°C. Wszystko zależy od rodzaju zamontowanego systemu klimatyzacyjnego.

Chłodzenie-Grzanie? Tak. Klimatyzacja z pompą ciepła zastępuje system grzewczy i pozwalają chłodzić i ogrzewać pomieszczenie jednym urządzeniem klimatyzacyjnym. Takie rozwiązanie zapewnia nam oszczędności w całorocznych kosztach i zużyciu energii.

 

Technologia Inwerterowa

Technologia inwerterowa wbudowana jest w jednostkę zewnętrzną. Można ją porównać do technologii w samochodzie: " Im mocniej naciskasz gaz, tym szybciej jedziesz". Inwerter stopniowo zwiększa swoją moc w zależności od wydajności potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Działanie jednostki bez inwertera można porównać do włączania i wyłączania lampy. Włączenie tego typu urządzenia powoduje uruchomienie na pełnej mocy.

Zakup klimatyzatora z inwerterem zwraca się także poprzez zwiększenie komfortu jej użytkownika.

 

Zalety technologii inwerterowej:

Szybsze osiągnięcie żądanej temperatury

Czas rozruchu zmniejszony o 1/3

Oszczędność energii i pieniędzy : zużycie energii jest o 30 % niższe

Eliminacja cykli załączania/wyłączania, dzięki czemu nie występują skoki napięcia

Redukcja kosztów energii o 1/3 (w porównaniu do normalnych jednostek)

Brak wahań temperatury