Wrzesień 2019 - luty 2020, ReFresh M-EX

ReFresh M-EX to funkcje scalajace webside i inne, ukierunkowane do wzmocnienia wizerunku firmy MARTYN-EX s.c.