Zdrowe otoczenie dla Ciebie i Twojej rodziny
Antyalergiczne systemy neutralizowania alergenów
Ochrona środowiska naturalnego

2banner_sidebar_martynex-v2.jpg

3banner_sidebar_martynex-v2.jpg

ErP

gotowi_na_erp[5].jpg

Czym jest ErP?

Unia Europejska uchwaliła Dyrektywę 2009/125/WE w sprawie zasad ustalania wymogów dla produktów związanych z energią (Energy-related Products - ErP). Dotyczy to w szczególności aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności urządzenia podczas jego całego cyklu życia.
Od 1 stycznia 2013 roku przepisy Dyrektywy mają zastosowanie dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej poniżej 12 kW - od tego momentu, wszystkie jednostki, wykorzystywane na rynku europejskim muszą spełnić jej wymogi.

Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i chce je osiągnąć do 2020 roku. Cele te zostały zdefiniowane pod hasłem 20/20/20 (pakiet 3x20). Ich realizacja  zakłada zwiększenie o 20% zużycia energii ze źródeł odnawialnych przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii pierwotnej i emisji CO2 w porównaniu do 1990 roku.

czym_jest_erp_-_rys1.jpg

Mitsubishi Electric od lat wyznacza nowe standardy w branży urządzeń klimatyzacyjnych oraz technologii pomp ciepła i jest jednym z wiodących dostawców tych produktów na całym świecie. W ramach naszych deklaracji „Eco Changes” i „Shape the future” zobowiązujemy się do prowadzenia odpowiedzialnej firmy oraz do aktywnej ochrony środowiska. Połączyliśmy zaawansowane technologie inwerterowe z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie elektroniki i mechaniki dla uzyskania efektu, który umożliwia poprawienie wydajności chłodzenia/ grzania. Rezultatem są lepsze osiągi i mniejsze zużycie energii.
Dlatego urządzenia Mitsubishi Electric spełniają wymogi Dyrektywy ErP.