Zdrowe otoczenie dla Ciebie i Twojej rodziny
Antyalergiczne systemy neutralizowania alergenów
Ochrona środowiska naturalnego

2banner_sidebar_martynex-v2.jpg

3banner_sidebar_martynex-v2.jpg

Efektywność

Nowe klasy energetyczne i nowe współczynniki

Nowe klasy energetyczne

Zmiany wprowadzane przez Dyrektywę ErP dotyczą również nowej klasyfikacji efektywności energetycznej. Dotychczas funkcjonowało 7 klas efektywności energetycznej – od A do G. Zastosowanie nowych współczynników określania efektywności energetycznej wprowadza zmiany w tej klasyfikacji dodając trzy nowe klasy: A+, A++ i A+++.

klasy_a.jpg

Poszczególne klasy energetyczne są przypisane wartościom współczynnika SEER (sezonowy współczynnik efektywności energetycznej) oraz SCOP (sezonowy współczynnik wydajności grzewczej), który wskazuje rzeczywiste zużycie energii przez urządzenia.

Urządzenia marki Mitsubishi Electric zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować sprawność sezonową, a nie efektywność mierzoną standardowo (szczytowo EER, COP). Wybierając urządzenia o najwyższej klasie energetycznej (wysokie współczynniki SEER/SCOP), klienci mogą wpłynąć na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz ilości zużywanej energii, oszczędzając tym samym pieniądze.

klasy_wykres_1.jpg

Dyrektywa ErP wprowadza obowiązek stosowania nowych etykiet produktowych, które pozwolą klientowi dokonać świadomego wyboru.

Zgodnie z treścią Dyrektywy, na etykiecie powinny pojawić się:

  • nazwa producenta,
  • nazwa urządzenia,
  • współczynnik efektywności energetycznej SEER /dla trybu chłodzenia/ i SCOP / dla trybu grzania/,
  • klasa efektywności energetycznej od A+++ do D,
  • moc znamionowa w trybie chłodzenia/grzania,
  • roczne zużycie energii w kWh dla trybu chłodzenia/grzania,
  • poziom hałasu wewnątrz/na zewnątrz,
  • 3 strefy klimatyczne.

Dzięki regulacjom wprowadzonym poprzez Dyrektywę ErP, użytkownik otrzymuje wiarygodne informacje dotyczące zakupionego urządzenia oraz potrafi lepiej określić koszty eksploatacyjne.

nowa_etykieta.jpg

Nowe współczynniki

Dotychczas sprawność energetyczną urządzeń chłodniczych i grzewczych mierzono na podstawie 2 wskaźników: EER i COP opierając się na pracy w warunkach znamionowych, przy pełnym obciążeniu urządzeń. Jednak klimatyzatory nigdy nie pracują przy swojej 100–procentowej wydajności (zastosowanie invertera, uwzględnienie rzeczywistych warunków), dlatego konieczne stało się opracowanie nowych metod obliczania sprawności energetycznej urządzeń, opartej na sezonowej wydajności ich pracy.

Nowe współczynniki określają:

  • SEER (ang. Seasonal Energy Efficiency Ratio) – sezonowy współczynnik efektywności energetycznej, odnoszący się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w trybie chłodzenia,
  • SCOP (ang. Seasonal Coefficient Of Performance) - sezonowy współczynnik efektywności energetycznej, odnoszący się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w trybie grzania.

nowe_wspolczynniki.jpg