9 kwietnia 2020 – Szkolenie Autoryzacyjne na lata 2020-21, Zaliczone.

certyfikat_04-2020.jpg