1banner_sidebar_martynex-v2.jpg

2banner_sidebar_martynex-v2.jpg

3banner_sidebar_martynex-v2.jpg

19-20 kwietnia 2018, III Konferencja MITSUBISHI ELECTRIC

19-20 kwietnia uczestniczyliśmy w III PARTNERSKIEJ, KONFERENCJI MITSUBISHI ELECTRIC.

Oprócz otrzymanej autoryzacji na rok 2018-19, zdobyliśmy niezbędną wiedzę, na  temat nadchodzących zmian w typoszeregach produktowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu MARKI MITSUBISHI Electric w nowej strukturze  sprzedaży.  Dziękujemy.